Se, jag gör något nytt redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken, strömmar i öknen. Jes 43:19)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vågar, vill och orkar du…

I kamp, i smärta, i allehanda besvär,

Se på din Mästare, av Honom du lär.

I prövning, i frestelse, så outgrundligt svår,

Med löftet som grund du provet består.

Kanhända du formas, ditt kärl skall bli rent,

Hans "varde" i dig blir aldrig för sent.

Det finns en början, det finns ett slut.

Det finns en ingång och en väg ut.

Han är Alfa och Omega, livets början och dess ände.

Det var ju Han som död till liv en gång ju vände.

Samme Herre, samma seger, samma trofasthet idag ännu.

Så frågan är nu bara: "Vågar, vill och orkar du,

En liten bit med Honom vandra,

Oavsett besluten hos alla andra…."

"Jag har beslutat att följa Jesus….Om andra tvekar vill jag dock följa… Jag lämnar världen och följer korset…"

21/5 –07

 

 

 

Vid foten av Ditt kors

Vid foten av Ditt kors mig möt.

Där Du en gång Ditt blod utgöt.

Där alla gränser fick ge vika,

För att Du skulle säga "Jag kan inte svika,

dig människa som jag älskar så,

dig människa som jag längtar att nå,

Vid foten av Mitt kors jag står

Uppstånden, levande och bjuder dig vår…."

19/3 –07

 

 

 

Till Dig står mitt hopp

Fader, Förlossare, Befriare och Vän,

Nu kommer jag till Dig igen, igen

Kommer med mitt allt, mitt inget, mitt liv och min själ

Till Dig står mitt hopp, som kan göra allting väl.

Smörj mitt huvud och rostiga kugghjul,

Använd mig som tempel fast jag mest känns som skjul.

Res mig upp, som ingenting är.

Till Dig står mitt hopp,

Du min Frälsare kär…

5/3 –07

 

 

 

Mitt i snårigheten

Mitt i kampen, striden och svårigheten,

Han en färdväg har, trots snårigheten.

Bortom törnförsedda grenar och kvistar,

Han en trygg och säker genomfartsväg utlistar.

Till dig som vill följa i Hans spår,

Även när du inte själv förmår.

Då fattar Han din lilla hand,

För dig bort från avgrundsdjupens mörka rand

Till ängar med doft av tankevila

Där ingen ulv i fårakläder kan dig riva.

I med och motgång, det lovade Han.

Det var ju för dig Han Golgata segern vann…

15/3 –07

 

 

 

Penseldrag

En mulen grå och mest gråtfylld dag,

Då säger Du: "Se här är Jag".

Du tar Din pensel med färger så många,

Och drar några djupa penseldrag lång.

På mitt eget livs målarduk.

Och så säger du så mjukt:

"Nu har jag fyllt din själ med färg…"

Och borta är omöjligheternas svårbestigna berg…

3/3 –07

 

 

 

En käpp och en stav

En käpp och en stav, det var vad jag fick

När på livsvägen jag började gå

Vid mötet med Honom och Hans kallande blick

Han sa: "Det är något du ska få:

En herdestav av nåd allena,

Den visar uppdragets valör.

En käpp av godhet och ord så lena

Att luta sig mot när du är skör…"

En käpp och stav finnas också för dig,

Ett uppdrag och vila skön.

Det blev så då Han offrade sig,

Och det är Hans djupaste bön:

Att du Hans gåva vill ta emot -

Frälsning, helande, bättring och bot.

Det finns en äng just för dig,

du kan frimodigt säga

"det var allt gjort för mig".

Ps 23

24/4 –07

 

 

Han fyller din bägare

Han fyller din bägare och låter den flöda,

Han tänder en eld och låter den glöda

Han låter dig vila vid äng och vid vatten,

Han vakar ständigt om dagen, om natten.

Av omsorg och kärlek om dig Han ju flödar

Och fylla behoven Han om sig mödar

Han är dig, och du är Hans

Han ger ditt liv en helt ny chans

Du är unik.

Du är din Skapare lik.

27/3 –07

 

 

 

Min nåd är allt du behöver

"Min nåd är allt du behöver."

Det var det svar Du gav.

När kampen tagit över.

Och problemen var djupa som hav

Av vänner och saker mitt liv ju var fyllt,

Men ingenting kunde nå in.

Förändra, förvandla och göra nå’t nytt

Men Du sa: "Striden den är min."

"Min nåd är allt du behöver",

Det är det svar Du ger,

Du tittar på mig och strålar,

Och jag mot Dig och ler….

13/3 –07

 

 

 

 

 

Jubla högt och sjung till Hans ära

Jubla högt och sjung till Hans ära

Ty kraften i lovsången kommer dig bära

Över svåra gångar och mörka gränder

Ju, ut över jordens alla möjliga länder

Så lyft upp din händer, och se mot himmelens sky

Ditt liv kommer få en allt ljusare vy

För himmelens egen färgstarka båge

Vittnar om löften, starka med råge

Du färgas av hopp när blicken fästs där

Han har dig ju, så oändligt kär

Så jubla och sjung mitt i brustenhet och sorg

Lovsång till Honom kommer bli dig en borg.

23/3 –07

 

 

Sängkantspoesi

Så sitter Han där, så stilla och god

Vid bäddens nystrukna lakan

Han smeker din kind, Han inger nytt mod

Han säger så tyst: "Min är vakan…

Lägg av dig det tunga, och somna med ro.

Jag ger dig en nattens klädnad.

Ett linne av frid, broderat med tro

På en mättad morgonrodnad…"

 

 

 

 

 

Nära vänskap

I nära vänskap suddas gränserna aldrig ut,

Och självständigheten tar ej heller slut.

I nära vänskap förstärks istället de drag,

Som Herren planterade i dig vid skapelsens dag

I nära vänskap är olikheter aldrig ett hot

För med kärleken som grund tar vänskapen rot

Den ansas under stunder, ibland ganska hårt,

Men även då delas det som är svårt.

Där ryms behov från båda håll,

Oavsett om livet är stämt i dur eller moll.

I nära vänskap suddas gränserna aldrig ut,

Och kärleken tar aldrig någonsin slut….

1 kor 13

25/3 –07

 

 

 

 

Nattsvart stund, när ljus bryter fram

Min Mästares röst viskar så ömt:

"Var stilla mitt barn, snart gryr dagen.

Jag bär dig i famnen, Jag har inte glömt,

Dina böner jag hör, så vänta mitt svar än.

Men först vill Jag visa allt hopp Jag dig skänkt,

Med stjärnor, som blommor på valvet.

De lyser som vackrast och inger nytt mod

Så var det Jag hade tänkt.

En måne som ler genom nattsvart stund,

När inte ögonen ens kan vila en blund

När ljus bryter mörker i svartaste tid,

Då ville jag säga till all världen vid:

"Se, varde jag sa, över natt, över dag,

och du som är del utav Skaparens jag,

Jag bär dig i famnen, Jag har inte glömt –

dina böner jag hör, så vänta Mitt svar än….

3/3 –07

 

 

 

Sions dotter, lyft din panna

 

Sions dotter lyft din panna

Himmelriket är dig när

Han som talar, vars ord är sanna

Han som talar, är din "Jag är".

Lite fattigt kan man tycka,

Ingen rikedom i pengar alls

Men himmelens änglar de utsmycka

Den, vars panna, Han befallt –

Med nådegåvor och ädelstenar,

Med brons, koppar, silver och guld

Han sitt "kom" till dig ju menar,

Så säg ditt ja, till Mästaren huld.

Den väg med Honom, den är ganska trång

Men Han kommer till dig, gång på gång.

Lovar dig trohet, trygghet och ro.

Lovar att du med Honom en gång ska få bo.

Så Sions dotter lyft din panna,

Han kommer att bistå med dagligt manna.

Amen.

 

21/3 –07

 

 

 

Treenigheten

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn

Där finns en trygg, lugn och säker hamn

Där byggs av Faderns omsorg, en framtidstro.

Där byggs av Sonens trohet en framtidsbro.

Med räcken av tillit och väg utav hopp

Med vy över floden och bergets högsta topp.

Där står jag och skådar,

och mod återvänder,

Och Anden ju bådar -

Han lågan nu tänder.

Så till tjänst och till uppdrag,

Mig Herre nu tag,

Att leva med Dig,

Är det enda för mig.

Fader och Son, och Ande så skön

Djupast i mig finns en innerlig bön.

Lär mig att vandra med Treenigheten

Där finns källan till liv uti evigheten.

Amen.

25/5 –07

 

 

 

Kallelsekampen

Kallelse och kris

Går det alltid hand i hand?

Som något slags bevis

På utkorelsens djupa rand…

Att Du, Gud, svartsjukt vakar

Det visste jag nog redan

Så att jag annat försakar

Sätter allt hopp till Dig sedan

Men var mig nära

I prövningens heta stund

Lär mig kallelsen bära

Vila i löftenas grönskande lund

Låt prövningen aldrig så långt gå

Att Frestaren i mig, otro får så

Beröva mig aldrig min tro, mitt hopp

Fader av liv, hjälp mig fullborda mitt lopp…

Fader, låt denna bägare gå förbi mig.

Men inte som jag vill, utan som Du vill…

Matt 26:39

 

1/6 –07

 

 

 

 

Livets Villervalla

Mätt och belåten

På livets villervalla

Bad jag bli förlåten

En gång för alla

Allt försök att finna liv och lycka

burit framgång, andra kunde tycka

Med hus och hem, jobb och vän

Ja vad mer kunde man önska sen

Men längst därinne en kallande röst

Kom mitt barn, vila vid mitt bröst

En röst från Fadern att komma hem

Att bli en del, att bli en lem.

Frälsarfamnen kallar än idag

Kom du älskade,

kom och emottag…

4/6 -07

 

 

 

 

 

Obunden och fri

"Obunden och fri" -

Uttryck, så i tiden inne.

För att utan krav få bli

Och utveckla "sitt eget sinne."

Att bli något, att hitta sitt mål

Bli stark, gömma alla svaga hål.

Lockad av den frihet

Som erbjuds från håll och kant

Tror man, man sitt bästa vet

När "allt mitt eget", endast är det som är sant

Men den frihet som lockar i all världen vid

Den kräver igen, binder och tar tid.

Den kräver din förmåga, att du är stark

Att du står på dig, aldrig tappar någon mark…

Frihet under ansvar, en känd devis

Som i världen föder ångest och även kanske kris.

Inte har vi ansvar för andra än oss själva?

Tanken på detta, samvetet omvälva…

I Ordet vi läser om frihet utan gräns

Men där frihet som erbjuds, i mina val också känns.

Att inte leva för egen skull bara,

Nej, låta vetekornet djupt ner i jorden vara…

Frihet genom Jesu dyrköpta blod -

Ja, där finnes näring för ditt mod

Att du genom Han som Är, också blir till.

Och där längtan blir – "inte som jag, utan som Du vill".

Där föds hopp för morgondagen

Där är Du helt fri ifrån lagen.

Ja, så säger Ordet du fått –

Endast i frälsningen finnes friheten blott.

3/6 -07

 

 

 

 

Gemenskapens lov

I ensamhetens vrå

Står tiden ofta stilla

Man ställer sig på tå

Möblerar fritt, i själens egen villa

Frihet ibland,

Fångenskap för vissa

Är ensamhetens land

Då flersamhet man missa

Men kanske ändå ensamhet,

och flersamhet,

är nära vänner.

Kanske går de hand i hand

och gemenskap,

med varandra känner.

Dock någonstans i Ordet står

Han sände oss i par

Han som vet, hur män’skan mår

Vill slipa oss envar.

I vännens hjärta får själen din

En spegel ganska så klar

Där formas din själ tillsammans med min

I gemenskapen naken och bar

I Herrens familj är du alltid en del

Av ett större sammanhang

Tillsammans vi gör, kroppen hel

Och gemenskap blir en underbar klang

Stämd utav Herrens kärleks ton

Vi bildar en skön harmoni

Där hemlängtans känslor bygger bon,

där var och en står trygg och fri.

5/6 –07

 

 

Himmelens port

Himmelens port

Står lite på glänt

Och nyfiket tittar jag in.

För mig det var gjort

Hans namn jag bekänt

Och räddad är själen min.

Min bägare flödar

För Han sig om mödar

Befria mig från slaveri

Nu jubla jag kan

Han segern ju vann

Jag står obunden, glad och fri!

5/6 –07

 

 

Ett nytt språk

Ett nytt språk –

Jag håller på att lära mig ett nytt språk.

Glosorna är alldeles för många,

Verben svåra att förstå sig på.

Ibland förstår jag ingenting.

Skulle kunna nöja mig med att kunna några fraser.

Precis så jag klarar mig på restaurang.

Men jag vill bli skicklig,

Kunna använda språket,

Måla bilder, skapa skön harmoni.

Men det tar tid…

Och jag är så trög. Och kanske lite otålig.

Hoppas mina intonationsfel och böjningar år fel håll inte stör för mycket. Rätta mig. Så jag lär mig fortare.

Och det ska nog gå,

Om jag håller i.

Jag vill ju.

Jag håller på att lära mig ett nytt språk –

Det språket är Du.

6/6 -07

 

 

- I självfördömmelse -

I självfördömmelsens djupa träsk
är markerna ganska sanka
Där kämpar man för livet beskt
Ansträngningarna, de ter sig ganska kranka....

I självfördömmelsens vilda hav
verkar ingen livboj alls finnas
man sjunker i livsvågors stormiga krav
när man självförtroendet försöker minnas.

I självfördömmelsens oländiga terräng
hittar man mest bara vilse och bort
Man letar i kompetens kartans hörn och hägn
och allt mer olidlig känns livssträckan kort.

Men det räcks en hand till dig på botten.
Där du snart inte längre kan andas.
Där du tänkt - detta är nog lotten.
Besvikelser och förhoppningar blandas.

Men handen som räcks dig har ett helt annat mål
att ur träsk och dy dig locka
att ta dig ur fördömmelsens hål
och glädjens blombukett till dig plocka

Men tro inte, det går bara lätt
det blir ju lätt liksom baksug
när benen ska upp ur träsk och till slätt
för träskets herre är bakslug

Men håll bara ut, möt din hand emot Hans
Se bort från mörker och död.
Låt Hans bild av dig, ge livet ny chans
?Kom upp nu min sköna? Han just bjöd.


men fastän jag är fri och förlåten, kommer Frestaren till mig ibland.
Han försöker mig binda i gårdagens skuld, men då hörs Jesu ord, Du är
fri -Stormar orkaner, ja vindens häftiga kast
Fader, du kan stilla allt.
Du hissar ditt segel i kärlekens höga mast
Säger till vinden, Jag dig har befallt:
?Att lyssna, att lyda, att lägga dig ner.?
Och vinden den lydde, och det med besked

Fader, du kan stilla allt.

Du kommer med molnen, så står i Guds Ord *
Du kommer och inger hopp, och nytt mod.
Du kommer på vågen, med böljan den blå.
Du kommer så stilla för att frid i mig så.

Fader, du kan stilla allt.

Du värmer det frusna
Det döda får liv
Du vänder det mörka
Till ljus och till frid
Du skapar ur intet
En värld full av färg
Du formar och förnyar
Från dal och till berg

Du stillar all oro uti mitt bröst
Det enda som hörs, är till slut Din röst

*upp 1:7


Obunden och fri

Obunden och fri -
Uttryck, så i tiden inne.
För att utan krav få bli
Och utveckla ?sitt eget sinne.?

Att bli något, att hitta sitt mål
Bli stark, gömma alla svaga hål.

Lockad av den frihet
Som erbjuds från håll och kant
Tror man, man sitt bästa vet
När ?allt mitt eget?, endast är det som är sant

Men den frihet som lockar i all världen vid
Den kräver igen, binder och tar tid.
Den kräver din förmåga, att du är stark
Att du står på dig, aldrig tappar någon mark?

Frihet under ansvar, en känd devis
Som i världen föder ångest och även kanske kris.
Inte har vi ansvar för andra än oss själva?
Tanken på detta, samvetet omvälva?

I Ordet vi läser om frihet utan gräns
Men där frihet som erbjuds, i mina val också känns.
Att inte leva för egen skull bara,
Nej, låta vetekornet djupt ner i jorden vara?

Frihet genom Jesu dyrköpta blod -
Ja, där finnes näring för ditt mod
Att du genom Han som Är, också blir till.
Och där längtan blir ? ?inte som jag, utan som Du vill?.

Där föds hopp för morgondagen
Där är Du helt fri ifrån lagen.
Ja, så säger Ordet du fått ?
Endast i frälsningen finnes friheten blott.

3/6 -07


Himmelens port

Himmelens port
Står lite på glänt
Och nyfiket tittar jag in.

För mig det var gjort
Hans namn jag bekänt
Och räddad är själen min.

Min bägare flödar
För Han sig om mödar
Befria mig från slaveri

Nu jubla jag kan
Han segern ju vann
Jag står obunden, glad och fri!

5/6 -07
 

Jag visste inte om vad,
När jag bad att få tjäna Dig.
Att få stå ytterst i den rad,
Där man förnekar sitt jag, sitt sig.

Jag visste inte vad som komma skulle,
När jag böjde mina knän vid Golgata kulle,
När jag bad få ge Dig mitt allt,
Och göra det Du mig befallt.

Att älska Dig över gränser som finns,
Att lära sig förlåta trots att man minns,
Att bli allt mer, Dig min Mästare, lik,
Och på en evighet bli förtrodd och rik

Men Du, min Jesus, Du visste om vad,
När jag bad att få tjäna Dig.
Du visste att vinden i yttersta rad,
Viner, stormar ibland piskar mig.


Men Du vet lika säkert att segern är vunnen,
Att makten är klar uti Din hand.
Att din kärlekslåga ej är utbrunnen
Och Du står vid min sida tills yttersta rand.

Allt har Du gjort.
Allt kan Du göra.
- låt mig hos Dig, alltid tillhöra


5 jan -08


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibelord och hälsningar

 

Blogg

 

Familj och Vänner

 

Bilder

 

Annat

 

Länkar